”De producerar från februari till oktober”

Med ett stigande intresse för solel och en ny generation solpaneler för nordligare breddgrader, drar det tvååriga projektet ”Soliga lantbruk i norr” nu igång med målet att 24 lantbruk i Norrbotten och Västerbotten ska investera i solelanläggningar. 

 

Ett nytt projekt ska ge 24 lantbruk med solelsanläggningar i Norrbotten och Västerbotten. Håkan Stenmark (till vänster), LRF, är projektledare och Kjell Skogsbergs, Energikontor Norr, ska arbeta som konsult. Foto: Eva Carlsson/LRF


När Jordbruksaktuellt pratar med Håkan Stenmark, projektledare LRF Norrbotten-Västerbotten, har projektet precis rullat igång med insamling av material, förberedelser och arbete med underkonsulter. Efter ett par informationsträffar har intresset tagit fart och det närmar sig redan hundra intresseanmälningar. 

– Det är jättekul. Dessutom är det många yngre lantbrukare som ser möjligheten på en gång och inte tvekar. 

Underlaget till ”Soliga lantbruk i norr” kom bland annat utav en enkätundersökning som gjordes ihop med Luleå tekniska universitet. Av 120 svar från lantbrukare, så var över 60 procent intresserade att investera i solel. 

– Vi märkte att intresset var stort men kunskapen om hur man ska gå tillväga saknas. Och det är där vi vill hjälpa till med seminarier och konsultstöd, berättar Håkan.

Ökad självförsörjning

Projektets mål är att öka kunskapen om produktion och lagring av solel och därmed öka andelen solel samt självförsörjningsgraden hos lantbruk i norra Sverige. 

Tillsammans med RISE och Energikontor Norr erbjuds ett kompetenspaket till lantbruk för att kunna investera i solenergi. Sex seminarier kommer att hållas med start i februari, tre i Norrbotten och tre i Västerbotten. Där kommer fokus ligga på teknik, ekonomi, tillstånd och regler samt miljö och upphandling. 

– Utifrån de seminarierna kommer vi kunna fånga upp en kärna, med de som är beredda att ta nästa steg och verkligen vill göra en investering. 

Målet, berättar Håkan, det är att få till tolv investeringar i vardera regionen som ska påbörjas under projekttidens gång. 

Gemensamma upphandlingar

Lantbruken i Norrbotten och Västerbotten har möjlighet till 40 procent i investeringsstöd. Kravet är att det ska vara aktiva lantbruk och primärproducenter i första hand. 

– Investeringarna som hittills har gjorts ligger på upp till en halv miljon kronor, och där har lönsamheten varit god och investeringsstödet har gjort att kalkylen går ihop. 

En del av satsningen innebär att underlag ska skapas för gemensamma upphandlingar.

– Vi går ut till olika intressenter som kan leverera olika solelslösningar och eftersom lantbruken i de här regionerna ligger väldigt utspritt så försöker vi sedan få ihop grupperingar efter exempelvis kommun eller produktionsinriktning. Utifrån det så hjälper vi till att skapa ett underlag för att få ner investeringskostnaden, förklarar Håkan. 

Förutsättningar i norr 

Håkan berättar även om hur utvecklingen i solelbranschen nu lett till bättre förutsättningar för norra Sverige. 

– Förr trodde man inte att solel skulle fungera på våra breddgrader, men det omvärderades när man såg att de producerar redan i slutet av februari och ända fram till oktober. Och nu kommer man in med en ny generation solpaneler som har en baksida som också reflekterar från snön, vilket ger en väldigt bra effekt. Så det händer otroligt mycket nu tekniskt och det är det vi vill haka på. 

Mark eller tak

I lantbruket rör det sig ofta om stora ekonomibyggnader med takarealer som ger goda förutsättningar för solel. Men de kanske inte alltid ligger i rätt riktning, och då finns det fler möjligheter menar Håkan, som berättar om en lantbrukare som hört av sig och vill göra en landbaserad anläggning. 

– Han tordes inte göra en investering i ekonomibyggnaden för att taket kunde vara för känsligt vilket skulle kunna leda till merkostnader. Men han hade slät och bra mark som lämpade sig. Och vi vill även ha med sådana anläggningar i projektet. Det ger en variation med referensanläggningar som också kan inspirera till fler investeringar. 

Och det är just sådana frågetecken Håkan vill räta ut genom att samla expertiskunskap och diskutera möjligheterna med solel. 

– Det här ligger rätt i tiden och kan bli en avgörande del för att få bättre koll på sin egen energiförsörjning. I dag är det tufft med avräkningen för mjölk- och köttproducenter och det är knappa marginaler, konstaterar Håkan och avslutar:

– Det här kan innebära att man får en bättre och grönare energiförsörjning och blir mindre sårbar helt enkelt. 

 

Soliga lantbruk i norr

Projektet innefattar rådgivning, upphandling och finansiering samt att det även ska stödja gemensamma upphandlingar. Budgeten ligger på 4,7 miljoner kronor, varav huvuddelen kommer från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Övriga finansiärer är Region Norrbotten, Region Västerbotten, länsstyrelsen i Norrbotten, länsstyrelsen i Västerbotten, Längmanska företagarfonden, LRF samt Grönt utvecklingscentrum. Dessutom anlitas konsulter från Energikontor Norr, RISE (Research Institutes of Sweden), Hushållningssällskapet och LRF Konsult. 

 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 28 november 2019

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste