Lägre miljöersättning till svenska ekolantbruk

Enligt en ny kartläggning som utförts av Ekologiska Lantbrukarna får svenska ekologiska lantbrukare lägre miljöersättningar än våra grannländer. 

 

Ekologiska Lantbrukarnas nya kartläggning visar att svenska ekologiska lantbrukare får lägre miljöersättningar än tyska, finska och danska ekolantbrukare. Foto: Carolina Wahlberg

Ekologiska Lantbrukarna har jämfört nivåerna på ersättningarna i Danmark, Finland, Sverige och Tyskland, och resultatet av kartläggningen visar att i både Danmark, Finland och Tyskland är ersättningarna högre än i Sverige. 

– Det miljöarbete som ekobönderna gör i Sverige är minst lika viktigt som i våra grannländer och bör därför ha samma förutsättningar. De här resultaten är enormt intressanta för det fortsatta arbetet med EU:s nya jordbrukspolitik där vi jobbar för förbättrade ersättningar, säger Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

I undersökningen har ersättningsnivåerna applicerats på typgårdar med totalt 100 hektar åkermark eller 80 hektar åker och 40 hektar naturbetesmark. I ett exempel har man bland annat utgått från en ekologisk fårgård med 80 hektar åker och 40 hektar naturbete i Tyskland. I jämförelsen såg man att den tyska gården får 135 000 kronor mer i ersättning per år än en liknande gård i Sverige. En liknande gård i Finland skulle få 110 000 kronor mer och i Danmark 85 000 kronor mer än i Sverige. 

Flera förklaringar 

Orsaken till att ersättningsnivåerna skiljer mellan länderna kan enligt Ekologiska Lantbrukarna bero på flera saker. En anledning kan vara att ersättningarna för vall i Sverige endast är indirekta som underlag för djurtillägget, vilket innebär att odling av vall inte ersätts på ekogårdar utan djur. En annan orsak skulle kunna vara att djurenheterna räknas olika i de olika länderna, exempelvis ger samma antal djur i Finland fler djurenheter och därmed högre djurtillägg än i Sverige. 

Läs hela kartläggningen här. https://q.ja.se/W14nK

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 29 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste