Håll koll på hur mycket korna dricker

Går det att beräkna kornas foderintag baserat på hur mycket de dricker, hur påverkas ureainnehållet i mjölken och vad har mineralinnehållet i fodret för påverkan? Det har forskare på SLU studerat.  

 

Förändrat drickbeteende hos kor kan vara ett tecken på störningar i besättningen. Foto: Mostphotos


Enligt tidigare forskning finns det, om man tar hänsyn till mineralhalten i fodret, ett samband mellan kornas dricksvattenintag och foderkonsumtion. Nu har forskare på SLU studerat om det går att beräkna hur mycket olika kor äter baserat på hur mycket de dricker. Forskarna har även utvärderat hur mineralhalten i fodret påverkar och hur ureahalten i mjölken förändras beroende på hur mycket korna dricker, skriver Stiftelsen Lantbruksforskning.

Påverkade ureahalten

I studien såg man ett ökat vattenintag vid ökat innehåll av kaluim och natrium i fodret, och halten av urea i mjölken sjönk vid tillsats av natrium och kalium. Ureahalten, som är ett tecken på proteinförsörjning, var även det som påverkades mest av hur mycket vatten korna drack. 

– Det är viktigt att värdena för mjölkurea tolkas rätt och att man då tar hänsyn till både mineralhalten och dricksvattenintaget. Underutfodring av protein ger sämre mjölkavkastning medan för mycket protein är en belastning på kroppens organ. Det leder till onödigt höga foderkostnader och ger ett kväveöverskott som har negativ påverkan på miljön, säger Torsten Eriksson, forskare på SLU, till Stiftelsen Lantbruksforskning. 

Tidig varning

Studien visade också att registrering och uppföljning av hur mycket korna dricker kan på gruppnivå ge tillförlitlig information om förändringar i kornas foderkonsumtion, men att det däremot inte går att beräkna det totala foderintaget baserat på hur mycket en ko dricker.

– Genom att följa vattenåtgången på avdelningsnivå kan djurägaren få en tidig varningssignal på störningar i besättningen som kan bero på till exempel skämt foder, något tekniskt fel i utfodringsanläggningen, sjukdom eller brunst. Även för den enskilda kon kan förändringar i dricksvattenintaget visa på att kon äter sämre vilket kan förklaras av ett försämrat hälsotillstånd som bör följas upp, säger Torsten Eriksson.

Läs hela rapporten här: q.ja.se/dricksvatten

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 02 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste