Återhämtning för svensk spannmålsproduktion

Årets svenska spannmålsskörd blev nästan dubbelt så stor som fjolårets torkdrabbade skörd. Torrt väder begränsade dock de totala skördenivåerna något i delar av landet. Vete är den största grödan, men råg är den riktiga raketen.

 

Årets skörd blev en rejäl återhämtning för spannmålsproduktionen. Störst procentuell ökning skedde hos rågen där arealen ökade med 68 procent jämfört med 2018 och skörden med 160 procent. Även sett till femårssnittet låg produktionen av råg högt.
Foto: Mostphotos


Årets totalskörd av spannmål beräknas av Jordbruksverket bli 6,1 miljoner ton. Den är 15 procent större än genomsnittet för de senaste fem åren, och 88 procent större än förra årets missväxt orsakad av torka och värme.

Inte återhämtning i hela landet

Tidig skörd och förhållandevis torrt väder under hösten 2018 gav tidsutrymme och förutsättningar för stora höstsådda arealer, vilket lyfter den totala produktionen.

Flertalet platser i landet har i år fått mer normala regnmängder, och skördeutfallet per hektar för spannmålsgrödorna är på riksnivå högre än femårsgenomsnitten.

Men framförallt längs de sydöstra delarna upp till och med Uppsala län förekommer lokalt torkdrabbade grödor. Exempel på skadegörare som orsakat skördeförluster under år 2019 är knäpparlarver, bönsmyg, jordloppor, kålmal, kålbladsstekel och rapsbaggar.

Mycket vete

Mer än hälften av årets spannmålsskörd utgörs av höstvete. Totalskörden av höstvete beräknas till 3,3 miljoner ton i år. Det är mer än en dubblering jämfört med 2018, och en ökning med 29 procent jämfört med femårsgenomsnittet.

Höstvete är den gröda som har störst avkastning per hektar i Sverige, och en ökad areal av höstvete har stor inverkan på den totala spannmålsskörden. Mellan 2018 och 2019 ökade höstvetearealen med 44 procent, och avkastningen per hektar ökade på riksnivå med 61 procent.

Höstvetearealen var rekordstor och skörden per hektar i nivå med rekordavkastningen från 2015.

Massor av råg

Enligt Jordbruksverkets statistik så producerades det 229 800 ton råg i årets skörd, från 32 900 hektar. Det är den största rågarealen sedan 2009 och den största produktionen sedan 1990.

Årets rågskörd är 160 procent högre än fjolårets skörd och ligger även 76 procent över genomsnittet för de senaste fem åren.

Håller sig den preliminära statistiken så har vi också nytt rekord för genomsnittlig avkastning för råg på 6 980 kg/hektar.

Mer höstraps

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 374 800 ton. Det är 72 procent mer än 2018, 21 procent mer än femårsgenomsnittet och i nivå med den stora raps- och rybsskörden 2017.

Ökningen beror både på att odlingsarealen av höst­raps ökade till 99 650 hektar, och på att hektarskörden av raps- och rybsgrödorna ökade jämfört med de låga nivåerna ifjol.

Fördubblad hektarskörd för åkerböna

Åkerbönor är en förhållandevis torkkänslig gröda, och 2018 års hektarskörd blev 63 % lägre än både 2017 års hektarskörd och femårsgenomsnittet. Många lantbrukare meddelade då att åkerbönorna torkade bort helt, så det gick inte ens att skörda ensilage av grödan.

2019 års hektarskörd av åkerbönor är mer än dubbelt så hög som under 2018, men är ändå bara i nivå med femårsgenomsnittet, där den mycket låga hektarskörden från 2018 ingår i beräkningsunderlaget.

Den totala skörden av åkerbönor har preliminärt beräknats till 55 700 ton, vilket är 60 procent mer än motsvarande skörd under 2018, trots att arealen.

Den totala skörden av ärter har beräknats till 68 100 ton enligt Jordbruksverkets preliminära beräkning. Det motsvarar en ökning med 39 procent jämfört med 2018 och är i nivå med femårsgenomsnittet.

 

Totalskördar 2019
  Total skörd 2019, ton Förändring femårssnitt, procent
Höstvete 3 250 400 +29
Vårkorn 1 392 000 -1
Havre 659 700 +2
Råg 229 800 +76
Raps/rybs 374 800 +21
Ärter 68 100 +4
Åkerbönor 55 700 -32

Källa: Jordbruksverket

 


Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 05 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste