Lantmännen tar in mer kapital

Lantmännen öppnar för att ta in mer kapital i föreningen och strukturera om sin finansiering.  Detta görs genom att både ge ut förlagsandelar och obligationer.

 

Per Lindahl är ordförande för Lantmännens styrelse. Foto: Katarina Johnsson

Lantmännen har tidigare gett ut obligationer som en del av sin finansiering och komplement till andra låneformer. Nu är det dags att uppdatera obligationsprogrammet och omfinansiera det. 

Föreningen kommer framförallt göra det med möjligheten att ge ut nya obliagtioner, men också genom att erbjuda medlemmar möjligheten att teckna förlagsandelar.

Obligationer för 3 miljarder

Lantmännens styrelse har beslutat att uppdatera sitt MTN-program (Medium Term Note), att ge ut företagsobligationer.

MTN-programmet är ett led i att bredda finansieringen och kompletterar Lantmännens befintliga upplåning. MTN-programmet utgör en ram inom vilken Lantmännen har möjlighet att löpande uppta lån i kronor eller euro med en löptid om lägst ett år inom ett vid varje tid högsta utestående nominellt belopp om tre miljarder kronor eller motvärdet därav i euro.

Förlagsandelar för 250 miljoner

Lantmännen genomför en emission av förlagandelar, och bjuder in medlemmar och medarbetare i Sverige att teckna förlagsandelar som löper över en femårsperiod. Emissionen, som uppgår till maximalt 250 miljoner kronor, riktar sig huvudsakligen till Lantmännens medlemmar − svenska lantbrukare − och till koncernens tillsvidareanställda i Sverige. Emissionen genomförs för att bredda kapitalbasen och för att skapa ökat engagemang för Lantmännen bland både medlemmar och medarbetare.

− Vi har en stabil plattform och är väl positionerade för framtiden med en tydlig strategi för Lantmännens utveckling de kommande åren. Våra medlemmar och medarbetare i koncernen i Sverige bjuds nu in till att teckna förlagsandelar i Lantmännen, och jag är övertygad om att emissionen kommer att bidra till ett ökat intresse för vår verksamhet, samtidigt som vi breddar kapitalbasen, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

Ränta på 3-10,5 procent

Förlagsandelar utgör en särskild form av kapitalinsats och räknas till föreningens bundna egna kapital. De intar en mellanställning mellan eget och lånat kapital och har enligt lag en löptid på minst fem år. Vid ett eventuellt obestånd har förlagsandelar en lägre prioritet än övriga fodringar på föreningen.

Lantmännens förlagsandelarna berättigar till årlig utdelning. Utdelningen är beroende både av Lantmännens avkastning på eget kapital och av det allmänna ränteläget. Utdelningen bestäms utifrån summan av en resultatkomponent, vilken beräknas utifrån Lantmännens avkastning på eget kapital och Riksbankens referensränta.

Lägsta utdelning på förlagsinsatsen begränsas till 3 procent och högsta till 10,5 procent.

Med de resultat som Lantmännen har haft de senaste fyra åren skulle förlagsandelarna ge 5-7 procent i ränta.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 06 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste