Minskad efterfrågan på ekologiskt - Ökat fokus på export

I en marknadsrapport från Ekologiska Lantbrukarna konstateras att efterfrågan på ekologiska produkter sjunker. Föreningen tycker att livsmedelshandeln sviker lantbrukarna och uppmanar nu till ökat fokus på export. Vego-trenden som dragit fram i år har påverkat efterfrågan på eko-mat.

Foto: Thinkstock

I marknadsrapporten "Ekobondens Marknad" konstateras att att den svenska konsumtionen

av ekologiska livsmedel ligger högt, men att efterfrågan nu bromsar in. Samtidigt har produktionen av ekologiska råvaror ökat.

I rapporten beskrivs det som att den tröghet som nu upplevs på marknaden hänger ihop med att den svenska produktionen under en period har vuxit snabbare än den svenska marknaden.

Inbromsningen för de svenska produkterna kom redan 2017 men det doldes av att den kompletterande ekoimporten fortsatte öka eftersom den låg några år efter i utvecklingen.

– Det vi ser nu är en tråkig konsekvens av handelns kortsiktighet. För några år sedan ropade alla efter mer ekologiska råvaror och ekobönderna levererade. Det tar flera år för en gård att ställa om till ekologisk produktion och nu när de nya råvarorna finns tillgängliga är handelns aktörer inte alls lika intresserade längre, säger Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare i Ekologiska Lantbrukarna.

Produktutveckling värderas högre än eko

Det höga förtroendet för svensk konventionell mjölk är en orsak till att efterfrågan på de ekologiska mjölkprodukterna har minskat.

Enligt rapporten indikerar data från Nielsen att prisutvecklingen är bättre för de konventionella produkterna än för de ekologiska och det tyder på att nya produkter i huvudsak baseras på konventionell mjölk.

Yoghurten är ett tydligt exempel på betydelsen av produktutvecklingen. De konventionella yoghurtprodukterna har ett genomsnittspris i butik på 20 kronor per liter medan de ekologiska ligger på 18,90 kronor per liter.

Det finns alltså ett högre mervärde i smaksättning och smarta förpackningar än i det ekologiska.

Vegotrenden - hot eller möjlighet

Den rådande vegotrenden i samhället, där intaget av animaliska livsmedel ska minskas till förmån för vegetabiliska produkter, tenderar enligt marknadsrapporten att påverka ekoprodukterna tidigare än de konventionella.

De konsumenter som gått över till eko är sannolikt snabbare på att anamma vego när grundargumenten är de samma, hälsa och miljö.

I rapportens slutkläm konstateras att vegotrenden ofta ses som ett hot mot svensk ekoproduktion, men att den inte behöver vara det. Om det det inte ska bli en  självuppfyllande profetia om vegohotet behöver den svenska ekologiska produktionen anpassa sig till vegotrenden och dra nytta av den. Med hoppet om att det ska vara svenska ekologiska råvaror i den nya trendmaten.

Lång ställtid för produktionsförändringar

Den långa ställtiden för att ställa om från konventionellt till ekologiskt gör att produktionsökningarna fortsätter en tid även efter det att medvetenheten är stor om att marknaden bromsat in.

Rapportens produktionsprognoserna indikerar nu att produktionen kommer att bromsat in nu. För en del produkter som mjölk kan det ske redan under 2020, medans den ekologiska arealen forsätter att växa till 2021.

När produktionsökningen uteblir tror rapportförfattarna att det finns det gott hopp om att marknaden kan återgå till balans.

Att den ekologiska arealen förväntas minska under 2021 beror delvis på att ekobönderna agerar på marknadens signaler, men hänger också ihop med att många ekobönders femåriga miljöåtaganden löper ut i år, vilket gör det möjligt att lämna den ekologiska produktionen 2020.

Hopp om export

Sedan många år tillbaka exporterar Sverige ekologisk spannmål såväl inom Europa som till andra delar av världen.Men det är sämre ställt med förädlade produkter.

Rapportförfattarna ser en fortsatt tillväxt för efterfrågan på ekologiska produkter i bland annat Tyskland. OCh man tycker att det faktum att det finns gott om ekologisk råvara i Sverige i kombination med en ökad tyska efterfrågan borde kunna öppna möjligheter för svensk export.

– Ekobönderna i Sverige är världsledande och vi har stora tillväxtmarknader nära inpå oss. Var finns viljan och idéerna hos livsmedelsindustrin för att ta till vara på den potentialen?, frågar Sofia Sollén-Norrlin.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 06 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste