Kortare sintid kan vara fördelaktigt för korna

Lisa Andrée O´ Hara har precis doktorerat på SLU och har i sin avhandling studerat hur en kortare sinperiod påverkar mjölkkornas produktion, fertilitet och hälsa.  

 

Hur påverkas svenska mjölkkor av kortare sinperiod? Det har Lisa Andrée O´ Hara studerat i sin avhandling på SLU. Foto:


Lisa berättar att dagens rekommendation på åtta veckors sinperiod till stor del baseras på relativt gamla studier.

– Det är retrospektiva studier, där man kollat på stora dataset och dragit slutsatsen att åtta veckors sintid ger mest mjölk. Men dels så har vi lite annat djurmaterial i dag och dels så tog man i de här studierna inte hänsyn till anledningen till längden på sinperioden, exempelvis om korna hade kalvat för tidigt. Så då tyckte man att det var fanns anledning att titta på det igen. Vi ville kolla hur det påverkar våra svenska kor, säger hon och tillägger:

– Vi har ganska lång sintid i Sverige, i andra länder har man lite kortare och i exempelvis Nederländerna har vissa ingen sintid alls. 

– Jag tror att om vi bara flyttar lite mjölkproduktion till innan kalvning, istället för efter, får vi en del positiva hälsoeffekter, och framförallt då fertilitet. Så kanske man ändå har vunnit i slutändan på det, om man inte har förlorat någon mjölk men har bättre fertilitet, säger Lisa Andrée O´ Hara. Foto: Malin Alm

Fyra och åtta veckor

I avhandlingen ingick ett forskningsförsök på Lövsta, där Lisa jämförde en normal sinperiod på åtta veckor med en kortare på fyra veckor. Det ingick även en observationsstudie där data samlades in från Växas databas Kokontrollen, och i den inkluderades en sintid på mellan 30 och upp till 90 dagar. 

– Fyra veckor kanske inte är optimalt, utan det kanske är lite kort, men om man vill få ut något av studien och se några skillnader var man tvungen att gå ner dit. Jag tror att en sintid runt fyrtio dagar är mer optimalt för friska kor.

Flyttad mjölkproduktion 

Resultatet i forskningsförsöket visade en minskning i mjölkproduktion i den tidiga laktationen. 

– På Lövsta minskade det mer än vi hade förväntat oss, och även mer än vad man sett i andra studier. Det brukar ligga mellan en till tio procent, men i våran studie så minskade det med femton procent, säger Lisa och fortsätter: 

– Men eftersom de med kort sintid mjölkade fyra veckor extra innan sinläggning, så kompenserade de helt och fullt för det de förlorade i mjölk i den tidiga laktationen. Så totalt sett så förlorade man ingen mjölk, säger Lisa men påpekar också att man bara följde dessa kor under tolv veckor och inte vet hur det skulle ha påverkat under en längre period eller under flera laktationer.

I data från kokontrollen var skillnaden i mjölkavkastning däremot väldigt liten.

– Det var lite mindre mjölk vid första provmjölkningen, framförallt för de korna som hade 30–39 dagars sintid. Men för dem som hade 40–49 dagar, så var det i princip ingen skillnad. När vi tittade på 305 dagars mjölken så var det egentligen bara dem som har 30–39 dagars sinperiod och de som har 80–89 dagars sintid som hade lägre totalproduktion. 

Koncentrerad råmjölk 

Resultaten visade även att råmjölksproduktionen minskade. 

– De med kort sinperiod mjölkade mindre råmjölk men den var mer koncentrerad så den hade högre proteinhalt. Så det var ju på ett sätt bättre som råmjölk och det räckte till första målet till kalven men det blev inte så mycket över, säger Lisa och berättar att de inte vet exakt varför korna producerade mindre mjölk och råmjölk men att det har att göra med att cellerna i juvervävnaden inte hinner utvecklas och specialiseras i samma takt vid mycket kort sintid.  

Lisa berättar även att korna med fyra veckors sintid inte hamnade i negativ energibalans. 

– Normalt så är korna i negativ energibalans i ungefär tio veckor efter kalvning, men våra kor med kort sintid mjölkade mindre men åt lika mycket vilket gjorde att de aldrig hamnade i negativ energibalans. 

Hon förklarar att energibalansen är ett mått på hur mycket energi korna behöver för att producera mjölk jämfört med hur mycket de får i sig, men säger att negativ energibalans inte alltid behöver vara dåligt även om det låter så på namnet. 

– Korna som hade normal sintid var inte i så djup negativ energibalans att det faktiskt påverkade dem så mycket negativt. Men en djup negativ energibalans kan däremot orsaka vissa metaboliska sjukdomar och är också sämre för fertiliteten. 

Bra för fertiliteten

Lisa berättar att kort sintid verkade fördelaktigt för fertiliteten, vilket hon tror är kopplat till den lägre mjölkproduktionen. 

– Vi kollade om de hade normala brunstcykler, och då var det 70 procent av korna med kort sintid som hade det men bara 50 procent av dem med åtta veckors sintid. Vi kunde tyvärr inte dra några slutsatser om dräktighet, men det var stor skillnad mellan grupperna hur många som hann bli dräktiga inom försökstiden. Jag tror det var elva kor som blev dräktiga med kort sintid och bara två eller tre med konventionell sintid. 

I data från kokontrollen såg man inte heller någon skillnad i dräktighetsprocent, men däremot såg man en skillnad i måttet PV30. 

– Det är ett reproduktionsmått där man tar hänsyn till effekter av olika beslut på gården, för att göra det mer oberoende. Då såg man att dräktigheten var sämre hos kor med lång sintid på över 70 dagar.

Efter avhandlingen, skulle du rekommendera en kortare sinperiod?

– Om man har en frisk ko, med bra juverhälsoklass, inte höga celltal och som mjölkar mycket så skulle jag absolut fortsätta mjölka henne så att hon bara har 40 dagars sintid. Jag kan inte se några nackdelar med att korta ner sintiden om kon är frisk och mjölkar mycket, jag tror nästan att man får mer mjölk och att man kanske vinner i hälsa också, avslutar Lisa.  

Läs hela avhandlingen på https://q.ja.se/wyvsB

 

Lisa Andrée O´ Hara

Utbildning: Husdjursagronom 

Övrigt: Driver nötköttsproduktion tillsammans med en kollega från SLU på fritiden.

 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades söndag den 15 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste