LEDARE: Lätt att försvåra för utländska stöldligor

Cirka 90 procent (!) av stölderna av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner och åtminstone 50 procent av bostadsinbrotten begås av personer som ingår i det polisens nationella operativa avdelning, Noa, benämner Internationella brottsnätverk (IBN). Det vore lätt för samhället att försvåra för dessa brottslingar. Desto mer upprörande att det inte görs.

 

Många svenskar känner en stor oro för att bli utsatta för de mängder av brott dessa yrkeskriminella utför i Sverige. I större samhällen finns en polisnärvaro som skänker viss trygghet.

På landsbygden förstärks känslan av att vara utlämnad och rättslös för stöldligornas härjningar av polisens frånvaro. Det är inte sannolikt att polisens närvaro på landsbygden kommer att återställas. Risken för att utsättas för internationella brottsnätverkens härjningar måste därför kraftfullt begränsas på andra sätt.

Noa ser inte någon förestående minskning av dessa brott. Istället ser de att den decennielånga trenden med fler stölder sannolikt kommer att hålla i sig. Denna trend måste brytas.

Noa beskriver att den här typen av brottslighet blir allt mer välorganiserad och välplanerad. Det rör sig ofta om rena beställningsjobb där man har tagit in specialister med rätt kompetens för att lyckas på bästa sätt.

Nyligen genomfördes en stor internationell operation, Trident, för att komma åt dessa internationella brottsnätverk. Erfarenheterna från den operationen ska ligga till grund när polisen i februari ska redovisa för regeringen hur man ska bli bättre på att bekämpa internationella brottsnätverk.

Här är det lätt att bli lite cynisk och påpeka att det är uppenbart hur vi kan försvåra för utländska stöldligor. På gårdsnivå kan och ska vi såklart bättre förebygga brott och märka upp vår utrustning med kameror, GPS-sändare och märk-DNA. Nyttan med märkning förutsätter dock att sakerna kontrolleras senast vid gränsen.

Idag är Sveriges gränser vidöppna. Det för mycket gott med sig, men det har med åren också blivit övertydligt att vi även ser stora nackdelar. Det bästa sättet att bevara tämligen öppna gränser är att kraftfullt bekämpa de negativa bieffekterna.

Tullen måste förstärkas. Idag är det extremt ovanligt att ens bli tilltalad vid en gräns. Ja, det är rent av mer ovanligt än vanligt att ens de största gränsövergångarna är bemannade.

Vi måste sluta låtsas som om det är en integritetskränkning att behöva identifiera sig vid en gränspassage. Det är väldigt många vardagssituationer där vi förväntas kunna identifiera oss. Till exempel har nu i december, efter problem med hot och våld, Sysav i Skåne infört obligatorisk legitimering för tillträde till återvinningsstationerna. Det måste bli vanligare med gränskontroller där rätten att vistas i respektive land och besökets syfte verifieras. Nuvarande (o)ordning riskerar istället driva utvecklingen mot att vi i förlängningen får se grannländerna införa mer permanenta kontroller mot Sverige.

Tullen måste få större befogenheter att kvarhålla gods och polisen större resurser att tillsammans med tullen jobba med dessa ärenden. Bevisbördan för ägarskapet och därmed rätten att föra ut gods måste tydligt vila på den som vill föra ut godset, inte på myndigheterna.

Året lider mot sitt slut och för anställda är det i år drömhelger med få arbetsdagar. För många egenföretagare i de gröna näringarna är det lite mindre nytta med det, som ni vet. Passa på att göra en säkerhetsgenomgång av din gård. Tänk som en tjuv och se hur du preventivt kan försvåra och fördröja för den objudna gäst, som förhoppningsvis aldrig kommer förbi.
 

 

God Jul & Gott Nytt År 
från oss på Jordbruksaktuellt!

Stefan Ljungdahl

Artikeln publicerades onsdag den 18 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste