Årets skördepriser från Lantmännen

Lantmännens spannmålspriser från pool 1 visar en prisbild som har normaliserats.  Prisnivåerna som rådde i spåren av förra årets torkdrabbade skörd är nu borta. Nedgången för ekologisk spannmål och framförallt ekologisk foderspannmål är större än för konventionell.

Årets stora skörd har fått den svenska marknaden att svänga tillbaka från import till export, och priserna på spannmål i skörd har fallit tillbaka.
Foto: Erik Brink

Rapsen är den gröda som klarar sig bäst prismässigt i Lantmännens pool 1- priser jämfört

med tidigare år. När spannmålen faller så stiger rapspriset.

För de konventionella spannmålspriserna sticker grynhavre och råg ut med sjunka lite mer än övrig spannmål. Råg och oljelin är de enda grödorna i jämförelsen som betalas lägre 2019 än 2017.

Skillnad mot börsen

Lantmännen konstaterar att det fysiska spannmålspriset relaterat till Matif generellt har varit pressat under skördeperioden på grund av hög exporttakt från Svarta havet, samtidigt som börspriserna fortsatt att vara stabila på grund av oro för sen majs- och sojasådd i USA. Detta sammanvägt har gjort att prisskillnaden mellan Matif och de fysiska priserna har varit högre än normalt under sommaren och hösten.

Stor svensk skörd

Lantmännen konstaterar att årets växtodlingssäsong har bjudit på både sol och regn, vilket har resulterat i en stor skörd av varierande kvalitet Skörden 2019 uppskattas av Jordbruksverket till 6,6 miljoner ton spannmål, oljeväxter och trindsäd − den näst största skörden på 25 år. En betydande anledning till årets stora skörd var den rekordstora höstsådden 2018.

Efter en torr inledning av våren 2019 rådde överlag gynnsamma väderförhållanden under senvåren och sommaren, med undantag för de östra delarna av landet, där det var mycket torrt.

Spannmålen som tröskades i början av skördeperioden höll överlag bra kvalitet i samtliga grödor. Från slutet av augusti var regnen återkommande, vilket ledde till sjunkande kvalitet och höga vattenhalter.

Svag kronan gynnar export

Det råder fortsatt god tillgång på vete i världen, med oförändrat höga utgående lagerdagar, medan de utgående lagren för majs och soja har minskat, skriver Lantmännen. Faktorer som har påverkat marknaden under året, utöver skördarnas storlek och kvalitet, är handelskriget mellan USA och Kina, den afrikanska svinpestens utbredning samt oron kring Brexit.

Den svenska kronans svaga ställning mot euron har varit positivt för poolpriset.

Minskad efterfrågan på eko

Efterfrågan på ekologisk spannmål minskade under 2019 samtidigt som utbudet ökade kraftigt, vilket resulterade i sjunkande priser på alla ekogrödor. Lantmännen uppmanar sina ekologiska odlare att se till att ha en marknadsanpassad växtföljd.

Prisnedgången för ekologisk spannmål är överlag större än för den konventionellt odlade. Då ska man också beakta att prisuppgången för konventionellt spannmål 2017/2018 var större än för den ekologiska.

Foderspannmålen sjunker över lag mer än kvarnvara. Men den ekologiska gröda som har gått allra sämst är råg. Rågen faller 57 procent i pris till 150 kr/dt och har då ett premium över konventionell råg på endast 20 procent.

 

Skåne

kr/100 kg  2019 2018 2017 Förändring 19/18
Kvarnvete Julius 147 183 137 - 20 %
Fodervete    140 175 132 - 20 %
Maltkorn Propino 155 208 157 - 24 %
Foderkorn 130 173 118 - 25 %
Grynhavre 150 210 130 - 29 %
Foderhavre 130 178 102 - 27 %
Raps  372 350 335 + 6 %

 

Väst

kr/100 kg 2019 2018  2017 Förändring 19/18
Kvarnvete Julius 142 180 135 - 21 %
Fodervete   137 174 131 - 21 %
Maltkorn Propino 152 205 155 - 24 %
Foderkorn 127 172 116 - 26 %
Grynhavre  150 208 128 - 28 %
Foderhavre 130 174 100 - 25 %
Raps  372 350 335 + 6 %
Åkerbönor 180 185 160 - 3 %

 

Öst

kr/100 kg 2019 2018 2017 Förändring 19/18
Kvarnvete Julius 147 180 137 - 18 %
Fodervete 140 177 135 - 21 %
Maltkorn Propino 152 205 155 - 24 %
Foderkorn 130 174 118 - 25 %
Grynhavre  152 210 128 - 28 %
Foderhavre 130 174 100 - 25 %
Raps  372 350 335 + 6 %
Oljelin 310 340 320 - 9 %
Råg     125 181 130 - 31 %

Priserna är utan ortsavdrag och gäller för kontrakt tecknade före 31/3 2019, vilket innebär att ett tidigttillägg på 3 kr/100 kg är inkluderat i priset.

 

Ekologisk spannmål/KRAV

kr/100 kg 2019 2018 2017 Förändring 18/19
Kvarnvete 250 360 312 - 31 %
Fodervete 200 320 280 - 38 %
Maltkorn 260 355 334 - 27%
Foderkorn 190 315 260 - 40 %
Grynhavre  290 370 302 - 22 %
Foderhavre 200 320 242 - 38 %
Raps  860 910 830 - 5 %
Råg     150 345 300 - 57 %

Priserna är utan ortsavdrag och gäller för kontrakt tecknade före 31/3 2017, vilket innebär att ett tidigttillägg på 3 kr/100 kg är inkluderat i priset.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 18 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste