Skogsbad versus åkerbad

Krönika: Var brukar du hitta inspiration att utveckla din verksamhet? Är det genom branschkollegor eller dina rådgivare inom produktion och ekonomi? Jag tror vi kan vara överens om att det i alla fall sällan är när du sitter själv och funderar. 

Det är fantastiskt vilken dynamik som sätts igång i mötet mellan människor. Den ena idén ger den andra och till slut har man löst problem och kommit på saker man inte trodde var möjliga. Att dessutom mötas branschöverskridande ger ytterligare en dimension som jag tror på för en bra utveckling. Ibland kan det även räcka med att läsa rapporter från företag som inte alls har med lantbruksbranschen att göra för att få nya infallsvinklar. Kanske någon gammal idé kan få nytt liv med en annan vinkling och bli värd att diskutera med en branschkollega?

För en tid sedan råkade jag på en rapport från Kairos Future som heter ”The Future of Outdoor Experiences”. Ett företag utan anknytning till skog och lantbruk som undersökt och dragit slutsatser kring vad som påverkar efterfrågan på äventyr och natur i takt med att större del av befolkningen bor allt längre från skog och mark. Kunde det finnas något för lantbruksföretaget att utveckla som en ny driftsinriktning? Rapporten talar om upplevelsedesign som framgång för att attrahera olika målgrupper. Är min fastighet (och jag själv…) lämplig för en ny typ av turism? Den som äger intressanta marker för upplevelser kanske behöver fundera över om det kan utvecklas en affärsidé innan någon annan gör det genom åberopande av allemansrätten? Bekvämligheten hos de framtida naturbesökarna gör att man behöver tänka på paketering av upplevelser som har hög servicegrad och är mer tillrättalagda. Segmenteringen av kunder blir viktig för att hitta vem man ska vända sig till med sitt erbjudande; söker kunden kickar eller ses naturen som ett ställe för tankfullhet. Rapporten delar in de som attraheras av utomhusupplevelser i fyra grupper; trygghetssökaren, kicksökaren, innehållssökaren och autenticitetssökaren utifrån om man vill ha ”justerad” eller vild natur och om behovet är triggande eller lugnande.

På tal om lugnade har Linnéuniversitetet startat ett nytt fyraårigt projekt om hälsonyttan med att skogsbada. I Japan är det sedan länge en certifierad metod för ökad hälsa genom att kravlöst vistas i skogen. När jag läste rapporten från Kairos Future tändes en gammal ide´. Om man kan sälja konceptet skogsbad så borde lantbrukets motsvarighet vara åkerbad! Tänk er vårbruk, en medhavd kaffekorg, sittandes i åkerkanten för en fika, en svag bris med doft från varm jord och en värmande vårsol. Denna stund ger garanterat ett lugn och välbefinnande som räcker länge. Någon som vill paketera ett erbjudande om åkerbad?

 

Rolf Åttingsberg

Artikeln publicerades fredag den 20 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste