Lokal annonsering

Län Upplaga
Stockholm, Uppsala, Södermanland BCD 6500
Östergötland E 3500
Jönköping F 4600
Kronoberg, Blekinge GK 4000
Kalmar,Gotland HI 4700
Skåne, Kristianstad L 4600
Skåne, Malmöhus M 5100
Halland N 3900
Västra Götaland, Göteborg-Bohus O 3100
Västra Götaland, Älvsborg P 6500
Västra Götaland, Skaraborg R 6000
Värmland S 2100
Örebro, Västmanland TU 4400
Gävleborg, Dalarna WX 5100
Västernorrland, Jämtland YZ 2700
Västerbotten, Norrbotten ACBD 2500
Summa
0
 

Stockholm, Uppsala, Södermanland Södermanland, Stockholm södra Östergötland Jönköping Kronoberg, Blekinge Kalmar,Gotland Gotland Skåne, Kristianstad Skåne, Malmöhus Halland Västra Götaland, Göteborg-Bohus Västra Götaland, Älvsborg Västra Götaland, Skaraborg Värmland Örebro, Västmanland Västmanland Gävleborg, Dalarna Gävleborg Västernorrland, Jämtland Västerbotten, Norrbotten