Marknadsinformation

Ökad lönsamhet får stanna i verksamheten

Förbättras lönsamheten i ett lantbruksföretag är det troligaste att pengarna återinvesteras i verksamheten. Men intresset för att anställa ökar snabbt.

Läs mer »

 

  1. Läser in diagram
  2. Läser in diagram
  3. Läser in diagram
  4. Läser in diagram

 

 

Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Brödvete FOB Sverige EU 2021-02-18 220.31 SEK/dt Kortsiktig trend
Fodervete fritt gård England 2021-02-25 20.39 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2021-03-01 198.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2021-03-01 24.42 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2021-02-04 22.12 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2021-03-01 205.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2021-03-01 158.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2021-03-01 141.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2021-03-01 183.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2021-03-02 488.70 SEK/dt Kortsiktig trend

 

 

 
På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris KLS Ugglarps 2021-03-01 18.15 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris HKScan Agri 2021-03-01 16.50 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2021-03-01 9.50 DKK/kg Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2021-03-01 387.00 DKK/gris Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2021-03-01 625.00 SEK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2021-03-02 3250.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2021-03-02 3700.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2021-03-02 3825.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2021-03-02 3425.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2021-03-02 21.15 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2021-03-02 22.80 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O Scan 2021-03-02 4677.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O KLS 2021-03-02 4750.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2021-03-05 1.37 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2021-03-05 11.80 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2021-03-05 10.19 SEK/EURO Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2021-03-05 1.00 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2021-03-05 8.53 SEK/USD Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2021-03-02 -0.17 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2021-03-02 -0.09 % Kortsiktig trend


Energi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2021-03-02 0.28 EURO/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2021-03-02 12.83 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2021-03-02 12.77 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2021-03-02 11.73 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2021-03-02 11261.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved, prima Företag Datum   Kurs  
Asp Mellanskog 2021-02-10 210.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2021-02-10 215.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2021-02-10 240.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norrskog 2021-02-10 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2021-02-10 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2021-02-10 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2021-02-10 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2021-02-10 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2021-02-10 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2021-02-10 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2021-02-10 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2021-02-10 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2021-02-10 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2021-02-10 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2021-02-10 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2021-02-10 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2021-02-10 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2021-02-10 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2021-02-10 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Löv Norrskog 2021-02-10 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Mellanskog 2021-02-10 545.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skogsägarna 2021-02-10 489.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2021-02-10 610.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2021-02-10 690.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norrskog 2021-02-10 690.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LRF Konsult 2021-02-10 483.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LRF Konsult 2021-02-10 296.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LRF Konsult 2021-02-10 703.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste