Kalender

Här kan du hitta evenemang som kan passa dig. Tipsa oss gärna om evenemang som saknas.

Denna vecka Denna månad Detta år Kommande evenemang

tor 14 januari - tor 14 januari
tis 19 januari - tis 19 januari
tor 21 januari - tor 21 januari
tor 21 januari - tor 21 januari
tis 26 januari - tor 28 januari

Växtnäring inom ekologisk produktion

Digital kurs om växtnäring inom ekologisk produktion. Två kursdagar, 26 och 28 januari.

tor 28 januari - tor 28 januari
ons 03 februari - ons 03 februari
ons 03 februari - ons 03 februari

Bli en klimatsmart nötköttsproducent!

Välkommen till en föreläsning om biologisk mångfald och klimatpåverkan inom nötköttsproduktion.

ons 03 februari - ons 03 februari
tor 04 februari - tor 04 februari
tor 04 februari - fre 05 februari
tor 04 februari - tor 04 februari
tis 09 februari - fre 12 februari
ons 10 februari - ons 10 februari

Vinst för miljö, plånboken och grisarna!

Friska djur är en förutsättning för ett gott resultat ur flera synvinklar, såväl ekonomiskt som miljö

fre 26 februari - fre 26 februari
fre 05 mars - fre 05 mars

Minska förlusterna vid ensilering - Digital föreläsning

Länsstyrelsen bjuder in till en digital föreläsning med Rolf Spörndly från Sveriges lantbruksuniversitet.

ons 10 mars - ons 10 mars

Hantera rotgall, frilevande nematoder i odling av rotfrukter

Öka din kunskap om strategier för sanering och sortval

mån 15 mars - ons 17 mars

Proteinfoderkurs för mjölkproducenter

Kurs om proteinfoder till mjölkkor. Två förmiddagar, digitalt.

mån 15 mars - tor 15 april

Distanskurs Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion

Är du intresserad av får- och lammproduktion?

ons 17 mars - ons 17 mars

Virtuella stängsel för mer flexibel betesdrift

Digital workshop om möjligheter och utmaningar med tekniken

tis 23 mars - tis 23 mars

Gödsel som råvara för biogasproduktion och växtnäring

Webbinarium riktat till hästföretagare

tis 23 mars - tis 23 mars

Ko och kalv tillsammans i mjölkbesättningar

Aktuell forskning om integration av kalvar i skötselsystemet

tor 25 mars - tor 25 mars

Mykotoxiner i spannmål - analysmetoder och datalagring

Nya kravens påverkan på handelskedjan för spannmål

tor 08 april - tor 08 april

Öka din precision i växtskyddsarbetet

NYHETER OM VÄXTSKYDDSMEDEL OCH GREPPAS VÄXTSKYDDSMODULER

ons 14 april - ons 14 april

Markanvändning i rurbana regioner

DIALOG OM SKÄRNINGSPUNKTEN MELLAN STAD OCH LAND

mån 19 april - mån 19 april
fre 23 april - fre 23 april

Minska ditt fossilberoende med ökad eldrift

Om solel och klimatsmarta lantbruksmaskiner

tor 06 maj - tor 06 maj

Skydda dina nötkreatur mot parasiter

Digital kurs om hur du skyddar dina nötkreatur mot parasiter.

fre 07 maj - fre 07 maj

Biokol på nötköttsgård med biogas

Bli klimatsmart och minska dina utsläpp av ammoniak och växthusgaser

tis 18 maj - tis 18 maj

Vem är anställningsbar i livsmedelskedjan?

KSLA bjuder in till ett webbinarium om kompetensförsörjning. 

tor 20 maj - tor 20 maj
tor 20 maj - tor 20 maj

Bevattningsteknik i potatis och trädgårdsväxter

Rusta dig för hög och jämn skörd i ett föränderligt klimat

fre 21 maj - fre 21 maj
ons 02 juni - ons 02 juni

Invasiva arter i odlingslandskapet

Länsstyrelsen Kalmar bjuder in till en föreläsning om invasiva främmande arter.

tor 03 juni - tor 03 juni
tor 03 juni - tor 03 juni
ons 09 juni - ons 09 juni

Fåruthyrning som affärsidé

Vad ska man tänka på om man vill hyra ut sina får?

tis 15 juni - tis 15 juni

Det fossilfria lantbruket

Välkommen till ett seminarium om övergången till ett fossilfritt lantbruk!

ons 16 juni - ons 16 juni

Fältvandring vall och protein

Vallfältvandring med fokus på protein för mjölk- och nötköttsproducenter.

tor 17 juni - tor 17 juni

Pollinerare, naturliga fiender i jordbruket och blomrika marker

Välkommen på en föreläsning om nyttoinsekter, pollinerare och naturliga fiender till skadegörare ino

tor 17 juni - tor 17 juni

ASF kurs av Gård och Djurhälsan

Afrikansk svinpest (ASF) är en smittsam och dödlig sjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Viruset överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur. ASF förekommer ännu inte i Sverige, men finns i vårt närområde. Därför erbjuder Gård och Djurhälsan ett lunch-webinar speciellt riktat till mindre grishållare i förebyggande syfte.

tor 17 juni - tor 17 juni
fre 18 juni - fre 18 juni
mån 21 juni - mån 21 juni

Ger rör- eller ängssvingel bäst ekonomi i foderstaten?

Fältvandring i försöksvall, åkerböns- och spannmålsodling.

tis 22 juni - tis 22 juni

Hästar på naturbetesmarker - fältvandring

Fältvandring med fokus på skötsel av naturbetesmarker med hjälp av hästar som betesdjur.

ons 30 juni - tor 01 juli

Borgeby Fältdagar 2021

Årets mässa blir en nedbantad variant med fokus på odling.

tis 06 juli - tis 06 juli
ons 07 juli - tor 08 juli

Brunnby Lantbrukardagar

Förbokade fältvandringar på grund av corona.

ons 25 augusti - tor 26 augusti

Öjeby Lantbruksmässa

Fullspäckat program i både digital & fysisk form på årets lantbruksmässa i Öjebyn

ons 01 september - tor 02 september

PotatoEurope - stor utomhusmässa för potatisodling

PotatoEurope är en internationell mässa helt tillägnad potatisodling.

fre 03 september - lör 04 september

Mittia Gård & Skog

Mässan för aktiva inom jordbruk, skogsbruk & djurhållning.

mån 06 september - mån 06 september
tis 07 september - tis 07 september

Sociala medier för landsbygdsföretag

Föreläsning om sociala medier.

tor 09 september - tor 09 september

Sociala medier för landsbygdsföretag

Föreläsning om sociala medier.

tor 09 september - tor 09 september

Avvänjning av dikalven

Digital föreläsning om hur du kan avvänja dikalven på bästa sätt.

fre 10 september - mån 01 november

Ägarskifte och samtal med en mentor

Ägarskiftesprogrammet samlar överlämnare och övertagare inom familjer eller nya delägare för samtal.

fre 17 september - fre 17 september

Framtidens resilienta skogar

Studieresa till SLU Tönnersjöheden försökspark

tis 21 september - tis 21 september

Affärsmöjligheter kring gröna proteiner i livsmedelsindustri

Dialogmöte om proteinskiftets möjligheter regionalt

ons 22 september - ons 22 september

Kan man göra affär av biologisk mångfald?

Inspirationsträff om mervärden inom småskalig livsmedelsproduktion

tor 23 september - tor 23 september

Utbildning grön pilot

Kurs om att flyga med drönare. 

fre 24 september - fre 24 september

Alternativa korta matkanaler - Trädgård

Handelsvägar som stärker och ökar lokal handel

fre 24 september - fre 24 september

Foder och foderstrategi för nötköttsproducenter, Värmland

Kurs om foder och att utfodra djuren på bästa sätt för klimatet, tillväxt och djurhälsa.

fre 24 september - fre 24 september

Foderhantering inomgårdsmekanisering - mjölk

Gruppaktivitet inom Greppa Näringen med gårdsvandring. Hantera foderspill från fält till mule.

ons 29 september - ons 29 september

Green Valleys med gröna bioraffinaderier

Demonstration av och dialog om Green Valleys som affärskoncept.

ons 29 september - ons 29 september

Fältvandring om mellangrödor

Välkommen på en fältträff där vi fördjupar oss i olika mellangrödor för mellansvenskt klimat.

tor 30 september - tor 30 september

Grön biomassa som protein-, energifoder för lantbrukets djur

Presentation av resultat från foderförsök inom ekologisk kött- och mjölkproduktion

tor 30 september - tor 30 september

Öka proteinutbyte och lönsamhet i vallen

Demonstration multiflow vallskördemaskin och föredrag om vall som råvara till grön bioraffinering

fre 01 oktober - fre 01 oktober

Bakteriefloran ger osten unik identitet

Inspirationsträff om bakterikulturer och brukssyra i osttillverkning

fre 01 oktober - sön 03 oktober

Stor traktor och maskindemo

Demo av traktorer, jordbearbetning, vall, transport, gräv och materialhantering. 

fre 01 oktober - fre 01 oktober

Ny standard för ökad köttkvalitet på nöt- och lammkött

Seminarium - Meat standard sweden kompletterar nuvarande europaklacificering 

tis 05 oktober - tis 05 oktober

Sociala medier för landsbygdsföretagare

Föreläsning om hur du når ut via sociala medier.

ons 06 oktober - ons 06 oktober

Växtodling inom vattenskyddsområde

Digital föreläsning med fokus på växtodling inom vattenskyddsområde.

tor 07 oktober - tor 07 oktober
tis 12 oktober - tis 12 oktober

Vårda markstrukturen för ökad odlingssäkerhet

Fältträff om markvård för ökad odlingssäkerhet i vått och torrt.

tor 14 oktober - tor 14 oktober

Ett steg mot klimatneutralt lantbruk

Demonstration av eldrivna inomgårdsmaskiner

tor 14 oktober - tor 14 oktober

Hur får vi nötkreatur att växa bra på våra naturbetesmarker

Fältvandring med fokus på naturbetesmarker och nötkreatur.

tor 14 oktober - tor 14 oktober
fre 15 oktober - fre 15 oktober

Alternativa korta matkanaler - VILTMAT

Temaserie - Handelsvägar som stärker och ökar lokal handel 

lör 16 oktober - lör 16 oktober

Odla och skörda åkerböna

Föredrag om sortval och skördemetod för grönskördad böna

lör 16 oktober - lör 16 oktober

Förädla och tillaga åkerböna

Föredrag om produkttillämpning av grönskördad böna

sön 17 oktober - sön 17 oktober

Gamla sorters spannmål - framtidens mat?

Föredrag om näringsrika och smakliga kulturspannmål 

mån 18 oktober - mån 18 oktober

Kurs: Ekonomi och management

Utbildningen är specialiserad mot företagsledning och management och kommer att hantera frågor kring allt från företagsledning, till personalfrågor och ekonomistyrning. 

ons 20 oktober - ons 20 oktober

Att producera egen biogas

En digital träff om produktion av biogas på gårdsnivå.

tor 21 oktober - tor 21 oktober

Affärsmodell för kretslopp av växtnäring, nyttjande marker

Fältvandring i odlingsförsök med rörflen som energigröda, gödslad med aska och rötat slam.

fre 22 oktober - fre 22 oktober

Klimatkonferens

Är du intresserad av mat och klimat? Klimatrådet i Jönköpings län arrangerar en klimatkonferens.

ons 27 oktober - ons 27 oktober

Energieffektivisering på en djurgård

En gårdsvandring där vi diskuterar var du kan energieffektivisera på en djurgård.

ons 27 oktober - ons 27 oktober

Metod som tränar upp ditt djuröga

Informationsträff om kosignaler att beakta i nötkreaturstallar

tor 28 oktober - tor 28 oktober

Smart Farming 2021

En seminariedag med fokus på livsmedelsproduktion och lantbrukets möjligheter och utmaningar i ett framtidsperspektiv.

fre 29 oktober - fre 29 oktober

Alternativa korta matkanaler - Ägg & Mejeri

Branschinriktad temaserie där både regionala skillnader och branschspecifika möjligheter lyfts. 

fre 29 oktober - fre 29 oktober

Biokol ger miljönytta!

Rapportsläpp av miljönyttomodell för biokol i lantbruket

tor 04 november - fre 05 november

Köttriksdagen 2021

Sveriges Nötköttsproducenter bjuder in till Köttriksdag

tor 04 november - tor 04 november

Gräva våtmark

En heldagskurs om hur, vad och varför - för maskinentreprenörer och lantbrukare.

tor 04 november - tor 04 november

Gräva våtmark

En heldagskurs om hur, vad och varför - för maskinentreprenörer och lantbrukare .

mån 08 november - tis 09 november

Samla vatten och säkra din odling!

Studieresa till Skåne-Öland

tis 09 november - tor 11 november

Samla vatten och säkra din odling!

Studieresa till Gotland

tis 09 november - tis 09 november

Alnarps mjölkdag 2021

Årets Alnarps mjölkdag kommer genomföras som en hybrid med möjlighet att vara på plats eller följa programmet via en webbsändning.

tis 09 november - tis 09 november

Metod som tränar upp ditt djuröga

Informationsträff om kosignaler att beakta i nötkreaturstallar.

tis 09 november - tis 09 november

Skydda dina grisar från Afrikansk svinpest

Gård & Djurhälsan erbjuder ett webbinarium speciellt riktat till
grisproducenter som inte är anslutna till Smittsäkrad Besättning Gris eller till en organiserad hälsokontroll.

tis 09 november - tis 09 november

Lagring och hantering av stallgödsel

Kurs om förädling/lagring av stallgödsel på gårdsnivå för högre effektivitet och mindre förluster

ons 10 november - ons 10 november

Skydda dina grisar från Afrikansk svinpest

Gård & Djurhälsan erbjuder ett webbinarium speciellt riktat till
grisproducenter som inte är anslutna till Smittsäkrad Besättning Gris eller till en organiserad hälsokontroll.

ons 10 november - ons 10 november

Tre timmar i tre kommuner i tre olika dikesföretag! Torsbäcken

Träff i Torsbäcken om att möta klimatförändringarna och hantera vattenbalansen på gården

tor 11 november - tor 11 november

Tre timmar i tre kommuner i tre olika dikesföretag! Stohagsdiket

Träff i Stohagsdiket om att möta klimatförändringarna och hantera vattenbalansen på gården

fre 12 november - fre 12 november

Alternativa korta matkanaler - gröna proteiner

Branschinriktad temaserie om handelvägar som stärker och ökar lokal handel. 

fre 12 november - fre 12 november

Tre timmar i tre kommuner i tre olika dikesföretag! Lindbykanalen

Träff vid Lindbykanalen om att möta klimatförändringarna och hantera vattenbalansen på gården

tis 16 november - tis 16 november

Öka din kunskap om nötkreatursavel

Heldag med fokus på avel.

tis 16 november - tis 16 november

Digital föreläsning om mobil gröngödsling

Mobil gröngödsling innebär att vall skördas på en åker och används för att gödsla en annan.

ons 17 november - ons 17 november

Lär dig mer om salt, mineraler och ensileringsmedel

Studiebesök med föredrag på Salinity i Falkenberg 

mån 22 november - mån 22 november

Optimera proteinet i foderstaten!

Webbinaruim om att optimera proteinhalten i foderstaten

tis 23 november - tis 23 november

Träna ditt djuröga

Lär dig att observera djuren mer medvetet med målet att förebygga sjukdomar, förbättra välbefinnandet och optimera din kött- och mjölkproduktion

tis 23 november - tis 23 november

Hur mår min jord? Ny app för markvård.

En bra markstruktur är grunden för en väl fungerande odlingsjord.

tis 23 november - tis 23 november

Affärsmodell för kretslopp av växtnäring, nyttjande av mark

Presentation av utvecklingsinsatser och fältvandring i odlingsförsök mer rörflen som energigröda

tis 23 november - tis 23 november

Vimek demo och provkörning

Se och prova Vimek 606 TTW, 404 SE och 404 DUO.

tor 25 november - tor 25 november

Resurseffektivitet med fokus på lamm – hur får du ut det mesta av det minsta på din gård? Del 1

Klimatsmart och resurssnålt går som väl är hand i hand, så även din ekonomi.

tor 25 november - tor 25 november

Maskinvisning Billesholm

Äntligen dags för maskinvisning

tor 25 november - tor 25 november

Maskinvisning hos Agrizon Maskin i Ekeby

Maskinvisning i Ekeby den 25 november kl. 10 - 19!

tis 30 november - ons 01 december

Ko-konferensen 2021

Agricam AB bjuder in till en konferens med inriktning på förebyggande djurhälsovård.

tis 30 november - tis 30 november

Framtidens resilienta skogar - tallodling

Webbinarium om hur du ökar värdet på din tallskog. 

ons 01 december - ons 01 december

Maskinvisning i Tomelilla

Äntligen dags för maskinvisning

ons 01 december - ons 01 december

Grötkväll Axima Gamleby

Kvällsvisning, fina erbjudanden i butik, leverantörer på plats och vi bjuder på gröt & skinksmörgås

tor 02 december - tor 02 december

Kvällsvisning Axima

Kvällsmingel i butiken i Veddige

tor 02 december - tor 02 december

Grötkväll Axima Björnhult

Kvällsvisning, fina erbjudanden i butik, leverantörer på plats och vi bjuder på gröt & skinksmörgås

tis 07 december - tis 07 december

Resurseffektivitet med fokus på lamm – hur får du ut det mesta av det minsta på din gård? Del 2

Kurs i två delar där Jordbruksverkets nya verktyg används för att hitta flaskhalsar

tis 07 december - ons 08 december

Södra Sveriges växtodlings- och växtskyddskonferens

Den 49:e sydsvenska växtodlings- och växtskyddskonferensen.

tis 07 december - tis 07 december

Grötkväll Axima Norrköping

Kvällsvisning, fina erbjudanden i butik, leverantörer på plats och vi bjuder på gröt & skinksmörgås

ons 08 december - ons 08 december

Grötkväll Axima Linköping

Kvällsvisning, fina erbjudanden i butik, leverantörer på plats och vi bjuder på gröt & skinksmörgås

tor 09 december - tor 09 december

Grötkväll Axima Motala

Kvällsvisning, fina erbjudanden i butik, leverantörer på plats och vi bjuder på gröt & skinksmörgås

fre 10 december - fre 10 december

Linodling från sådd till skörd

Lär dig med om linodling

tis 14 december - tis 14 december

Kan biologisk mångfald bidra till robusta odlingssystem?

Webbinarium trädgård. Vad är biologisk mångfald är och vad betyder den för odlingssystemet?

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste