Marknadsinformation

Stigande priser på åker och betesmark

Jordbruksverket redovisar stigande markpriser med 10-17 procent för år 2020. Undersökningen beaktar bara en mindre del av de gjorda fastighetsaffärerna.

Läs mer »

 

  1. Läser in diagram
  2. Läser in diagram
  3. Läser in diagram
  4. Läser in diagram

 

 

Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Brödvete FOB Sverige EU 2021-09-09 237.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Fodervete fritt gård England 2021-09-16 17.74 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2021-09-21 195.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2021-09-20 25.42 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2021-09-16 20.68 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2021-09-21 212.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2021-09-21 196.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2021-09-21 170.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2021-09-21 239.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2021-09-21 591.20 SEK/dt Kortsiktig trend

 

 

 
På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris HKScan Agri 2021-09-20 16.50 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris KLS Ugglarps 2021-09-20 18.45 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2021-09-20 8.70 DKK/kg Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2021-09-20 342.00 DKK/gris Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2021-09-20 605.00 SEK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2021-09-21 3250.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2021-09-21 3700.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2021-09-21 3825.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2021-09-21 3425.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2021-09-21 21.15 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2021-09-21 22.80 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O Scan 2021-09-21 5027.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O KLS 2021-09-21 5550.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2021-09-26 1.36 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2021-09-26 11.81 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2021-09-26 10.13 SEK/EURO Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2021-03-30 1.02 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2021-09-26 8.64 SEK/USD Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2021-09-21 -0.11 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2021-09-21 -0.06 % Kortsiktig trend


Energi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2021-09-21 1.01 EURO/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2021-09-21 13.93 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2021-09-21 14.49 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2021-09-21 13.59 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2021-09-21 12981.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved, prima Företag Datum   Kurs  
Asp Mellanskog 2021-09-16 210.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2021-09-16 215.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2021-09-16 240.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norrskog 2021-09-16 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2021-09-16 230.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2021-09-16 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2021-09-16 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2021-09-16 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2021-09-16 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2021-09-16 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2021-09-16 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2021-09-16 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2021-09-16 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2021-09-16 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2021-09-16 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2021-09-16 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2021-09-16 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2021-09-16 245.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2021-09-16 255.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Löv Norrskog 2021-09-16 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Mellanskog 2021-09-16 610.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skogsägarna 2021-09-16 489.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2021-09-16 675.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2021-09-16 690.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norrskog 2021-09-16 690.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LUDVIG & CO 2021-09-16 570.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LUDVIG & CO 2021-09-16 302.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LUDVIG & CO 2021-09-16 830.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste