Marknadsinformation

Återhämtning för svenskt lantbruk

Minnet av fjolårets torkna börjar blekna bort. Nästan hälften av de svenska lantbrukarna tycker nu att de har en ganska bra lönsamhet. Under 2018 ökade jordbrukets lån till investeringar med 8 miljarder.

Läs mer »

 

  1. Läser in diagram
  2. Läser in diagram
  3. Läser in diagram
  4. Läser in diagram

 

 

Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Brödvete FOB Sverige EU 2019-10-31 166.92 SEK/dt Kortsiktig trend
Fodervete fritt gård England 2019-11-07 13.49 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2019-11-12 145.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2019-11-08 18.15 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2019-11-07 14.89 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2019-11-12 149.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2019-11-12 148.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2019-11-12 135.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2019-11-12 149.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2019-11-12 398.90 SEK/dt Kortsiktig trend

 

 

 
På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris Danish Crown 2019-11-11 13.60 DKK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris HKScan Agri 2019-11-11 15.60 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris KLS Ugglarps 2019-11-11 16.95 SEK/kg Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2019-11-11 560.00 SEK/gris Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2019-11-11 547.00 DKK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2019-11-12 2800.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2019-11-12 3400.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2019-11-12 3500.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2019-11-12 2975.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2019-11-12 23.80 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2019-11-12 24.70 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O Scan 2019-11-12 3752.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O KLS 2019-11-12 4050.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2019-11-18 1.43 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2019-11-18 12.49 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2019-11-18 10.66 SEK/EURO Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2019-11-18 1.06 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2019-11-18 9.64 SEK/USD Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2019-11-12 -0.22 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2019-11-12 -0.10 % Kortsiktig trend


Energi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2019-11-12 0.42 EURO/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2019-11-12 13.06 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2019-11-12 13.14 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2019-11-12 12.74 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2019-11-12 11635.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved, prima Företag Datum   Kurs  
Asp Mellanskog 2019-11-06 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2019-11-06 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2019-11-06 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norrskog 2019-11-06 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2019-11-06 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2019-11-06 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2019-11-06 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2019-11-06 340.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2019-11-06 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2019-11-06 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2019-11-06 340.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2019-11-06 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2019-11-06 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2019-11-06 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2019-11-06 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2019-11-06 315.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2019-11-06 305.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2019-11-06 340.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2019-11-06 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Löv Norrskog 2019-11-06 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Mellanskog 2019-11-06 595.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skogsägarna 2019-11-06 472.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2019-11-06 681.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norrskog 2019-11-06 669.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2019-11-06 615.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LRF Konsult 2019-11-06 435.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LRF Konsult 2019-11-06 265.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LRF Konsult 2019-11-06 707.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Senaste

Vår bransch behöver ett marknadslyft och en positiv säljångest

Krönika: Konsumenten köper inte svenskt och lokalproducerat av barmhärtighetsskäl, man köper det för att man förstår och gillar det. Men, kostar det mycket mer, då är det inte så säkert att den svenska varan åker ner i korgen ändå. Trots att man kanske har råd. Det läggs mycket mindre pengar på mat idag än för 50 år sedan. Här kommer behovet av försäljning, förhandlingsförmåga och ett generellt marknadslyft i branschen in.

Kommentera