Marknadsinformation

Lantbrukets Investeringsvilja på bottennivå

Tack vare högre avräkningspriser och krisstöd upplever lantbrukarna bättre lönsamhet än för ett år sedan. Trots detta uppger historiskt få lantbrukare att de vill investera i djurstallar vilket kan få allvarliga konsekvenser för livsmedelsstrategin.

Läs mer »

 

  1. Läser in diagram
  2. Läser in diagram
  3. Läser in diagram
  4. Läser in diagram

 

 

Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Brödvete FOB Sverige EU 2023-03-09 310.20 SEK/dt Kortsiktig trend
Fodervete fritt gård England 2023-03-09 21.74 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2023-03-20 275.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2023-03-17 27.32 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2023-03-09 27.61 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2023-03-20 286.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2023-03-20 247.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2023-03-20 227.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2023-03-20 270.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2023-03-20 499.10 SEK/dt Kortsiktig trend

 

 

 
På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris HKScan Agri 2023-03-20 20.40 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris KLS Ugglarps 2023-03-20 23.45 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2023-03-20 12.20 DKK/kg Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2023-03-20 443.00 DKK/gris Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2023-03-20 715.00 SEK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2023-03-20 3675.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2023-03-20 4350.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2023-03-20 4475.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2023-03-20 3850.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2023-03-20 21.15 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2023-03-20 22.80 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O Scan 2023-03-20 6527.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O KLS 2023-03-20 6700.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2023-03-26 1.51 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2023-03-26 12.74 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2023-03-26 11.22 SEK/EURO Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2021-03-30 1.02 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2022-08-02 10.26 SEK/USD Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2023-03-20 2.89 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2023-03-20 3.28 % Kortsiktig trend


Energi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2023-03-20 0.90 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Diesel OKQ8 2023-03-20 18.00 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2023-03-20 16.94 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2023-03-20 14168.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved, prima Företag Datum   Kurs  
Asp Mellanskog 2023-03-15 470.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2023-03-15 375.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2023-03-15 435.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2023-03-15 425.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2023-03-15 430.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2023-03-15 425.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2023-03-15 465.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skog 2023-03-15 400.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skog 2023-03-15 430.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2023-03-15 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2023-03-15 470.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2023-03-15 470.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2023-03-15 470.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2023-03-15 400.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2023-03-15 450.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2023-03-15 350.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2023-03-15 480.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2023-03-15 440.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Mellanskog 2023-03-15 695.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skog 2023-03-15 590.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2023-03-15 760.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skog 2023-03-15 704.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LUDVIG & CO 2023-03-15 560.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LUDVIG & CO 2023-03-15 385.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LUDVIG & CO 2023-03-15 911.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Djupt oroande utveckling för svenskt jordbruk

Förra året var sannolikt det mest lönsamma för svenskt jordbruk sedan EU-inträdet. Detta år ser lönsamheten ut att bli sämre, men ändå historiskt sett god. Likväl är investeringsviljan inte minst i djurhållningen låg och vi går mot minskad produktion av gris, fågel och mjölk. Hesa Fredrik bör ljuda över stad och land. Den svenska naiviteten om mervärden för hela produktionsvolymen och bibehållen produktion trots nationella särregler och nationella merkostnader, måste få ett slut.

 

Kommentera