Marknadsinformation

Budget 2024: Sänkt bensinskatt och förlängt stöd till biogas

Jordbruksaktuellt presenterar ett urval av regeringens budgetproposition för 2024. Bland annat sänkt bensinskatt, förlängt biogasstöd och extra bidrag till enskilda vägar.

Läs mer »

 

  1. Läser in diagram
  2. Läser in diagram
  3. Läser in diagram
  4. Läser in diagram

 

 

Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Brödvete FOB Sverige EU 2023-11-06 272.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Fodervete fritt gård England 2023-11-16 18.65 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2023-11-27 188.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2023-11-24 21.27 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2023-11-16 24.81 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2023-11-27 236.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2023-11-27 319.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2023-11-27 203.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2023-11-27 302.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2023-11-27 465.80 SEK/dt Kortsiktig trend

 

 

 
På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris HKScan Agri 2023-11-27 19.90 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris KLS 2023-11-27 23.75 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2023-11-27 12.90 DKK/kg Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2023-11-27 507.00 DKK/gris Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2023-11-27 720.00 SEK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2023-11-27 3675.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2023-11-27 4350.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2023-11-27 4475.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2023-11-27 3850.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2023-11-27 21.15 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2023-11-27 22.80 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O Scan 2023-11-27 5427.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O KLS 2023-11-27 6100.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2023-11-29 1.52 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2023-11-29 13.15 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2023-11-29 11.37 SEK/EURO Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2023-11-29 0.97 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2022-08-02 10.26 SEK/USD Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2023-11-13 2.90 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2023-11-13 4.10 % Kortsiktig trend


Energi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2023-11-27 1.11 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Diesel OKQ8 2023-11-27 18.80 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2023-11-27 14.39 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2023-11-27 14968.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved, prima Företag Datum   Kurs  
Asp Mellanskog 2023-11-13 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2023-11-13 395.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2023-11-13 475.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2023-11-13 465.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2023-11-13 430.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2023-11-13 465.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2023-11-13 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skog 2023-11-13 400.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skog 2023-11-13 430.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2023-11-13 545.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2023-11-13 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2023-11-13 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2023-11-13 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2023-11-13 430.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2023-11-13 485.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2023-11-13 350.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2023-11-13 480.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2023-11-13 480.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Mellanskog 2023-10-11 700.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skog 2023-10-11 637.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2023-10-11 760.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skog 2023-10-11 752.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LUDVIG & CO 2023-11-08 550.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LUDVIG & CO 2023-11-08 417.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LUDVIG & CO 2023-11-08 837.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste