Marknadsinformation

Vi äter mindre importerat kött

För tredje året i rad minskar svenskarnas förbrukning av importerat kött. Under första halvan av 2019 har också den totala konsumtionen av kött minskat samt den svenska produktionen av griskött samt lammkött.

Läs mer »

 

  1. Läser in diagram
  2. Läser in diagram
  3. Läser in diagram
  4. Läser in diagram

 

 

Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Brödvete FOB Sverige EU 2019-08-29 161.30 SEK/dt Kortsiktig trend
Fodervete fritt gård England 2019-08-29 12.16 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2019-09-03 116.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2019-09-02 16.57 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2019-08-29 14.25 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2019-09-03 130.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2019-09-03 141.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2019-09-03 121.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2019-09-03 130.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2019-09-03 378.90 SEK/dt Kortsiktig trend

 

 

 
På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris HKScan Agri 2019-09-02 14.90 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris KLS Ugglarps 2019-09-02 16.15 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2019-09-02 12.00 DKK/kg Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2019-09-02 475.00 DKK/gris Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2019-09-02 495.00 SEK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2019-09-03 2800.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2019-09-03 3400.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2019-09-03 3500.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2019-09-03 2975.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2019-09-03 23.80 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2019-09-03 24.70 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O Scan 2019-09-03 3852.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O KLS 2019-09-03 300.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2019-09-13 1.42 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2019-09-13 11.96 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2019-09-13 10.64 SEK/EURO Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2019-09-13 1.07 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2019-09-13 9.62 SEK/USD Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2019-09-03 -0.64 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2019-09-03 -0.11 % Kortsiktig trend


Energi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2019-09-03 0.36 EURO/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2019-09-03 13.06 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2019-09-03 13.06 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2019-09-03 11.78 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2019-09-03 11555.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved, prima Företag Datum   Kurs  
Asp Mellanskog 2019-09-11 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2019-09-11 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2019-09-11 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norrskog 2019-09-11 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2019-09-11 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2019-09-11 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2019-09-11 310.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2019-09-11 340.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2019-09-11 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2019-09-11 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2019-09-11 340.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2019-09-11 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2019-09-11 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2019-09-11 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2019-09-11 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2019-09-11 315.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2019-09-11 325.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2019-09-11 340.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2019-09-11 295.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Löv Norrskog 2019-09-11 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Mellanskog 2019-09-11 605.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skogsägarna 2019-09-11 472.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2019-09-11 681.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norrskog 2019-09-11 669.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2019-09-11 625.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LRF Konsult 2019-09-11 435.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LRF Konsult 2019-09-11 265.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LRF Konsult 2019-09-11 707.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Senaste