Marknadsinformation

Dålig lönsamhet ger rekordlåg investeringsvilja

En osäker omvärldskonjunktur, extremväder och den gröna omställningen skapar rejäla utmaningar för landets lantbrukare som är pressade av svag lönsamhet. Investeringsviljan är på historiskt låga nivåer.

Läs mer »

 

  1. Läser in diagram
  2. Läser in diagram
  3. Läser in diagram
  4. Läser in diagram

 

 

Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Brödvete FOB Sverige EU 2024-03-04 239.20 SEK/dt Kortsiktig trend
Fodervete fritt gård England 2024-03-21 17.02 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2024-03-25 192.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2024-03-26 20.17 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2024-03-07 22.95 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2024-03-25 223.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2024-03-25 317.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2024-03-25 192.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2024-03-25 264.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2024-03-25 500.70 SEK/dt Kortsiktig trend

 

 

 
På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris HKScan Agri 2024-03-25 20.40 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris KLS 2024-03-25 25.50 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2024-03-25 12.30 DKK/kg Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2024-03-25 475.00 DKK/gris Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2024-03-25 780.00 SEK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2024-03-27 3675.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2024-03-27 4350.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2024-03-27 4475.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2024-03-27 3850.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2024-03-27 21.15 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2024-03-27 22.80 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O Scan 2024-03-27 6177.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O KLS 2024-03-27 7000.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2024-04-11 1.54 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2024-04-11 13.47 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2024-04-11 11.51 SEK/EURO Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2024-04-11 0.99 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2022-08-02 10.26 SEK/USD Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2024-03-27 2.33 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2024-03-27 4.00 % Kortsiktig trend


Energi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2024-03-27 0.47 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Diesel OKQ8 2024-03-27 15.31 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2024-03-27 14.59 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2024-03-27 15008.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved, prima Företag Datum   Kurs  
Asp Mellanskog 2024-04-11 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2024-04-11 420.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2024-04-11 500.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2024-04-11 465.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2024-04-11 430.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2024-04-11 465.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2024-04-11 535.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skog 2024-04-11 400.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skog 2024-04-11 430.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2024-04-11 575.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2024-04-11 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2024-04-11 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2024-04-11 530.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2024-04-11 430.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2024-04-11 510.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2024-04-11 350.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2024-04-11 550.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2024-04-11 480.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Mellanskog 2024-04-11 700.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skog 2024-04-11 637.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2024-04-11 760.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skog 2024-04-11 752.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LUDVIG & CO 2024-04-11 550.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LUDVIG & CO 2024-04-11 417.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LUDVIG & CO 2024-04-11 837.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem är politikernas bästa vän?

Krönika: Höj självförsörjandegraden, öka beredskapen, stärk livsmedelsförsörjningen! Förslagen om hur detta kan göras är många, men på andra sidan av samma mynt exploateras mark årligen. Det är förvisso ett annat tema på krönika än det jag tänkt, men det knyter an till ämnet. Vem är politikernas bästa vän? Vad jag förstår ska aktuella kapitel i miljöbalken utredas och förhoppningsvis leda mot ett starkare skydd av jord- och skogsbruksmark. Då kan markägare förhoppningsvis slippa årsvisa tvister mot maktgalna bolag som yrkar på att de ska tillgodose väsentliga samhällsintressen. Vad är det, om det inte är att skydda den brukbara mark som finns?

 

Kommentera