Marknadsinformation

Brist på griskött hotar i USA - samtidigt som stallarna är överfyllda

Utbrott av Covid-19 i USA har tvingat flera stora slakterier att stänga ned verksamheten. Nu sitter bönderna med snabbt växande levandelager och kan tvingas avliva djur för destruktion. Samtidigt varnas det för köttbrist i de amerikanska livsmedelsbutikerna.

Läs mer »

 

  1. Läser in diagram
  2. Läser in diagram
  3. Läser in diagram
  4. Läser in diagram

 

 

Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Brödvete FOB Sverige EU 2020-05-07 204.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Fodervete fritt gård England 2020-05-07 14.89 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2020-05-18 162.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2020-05-15 20.34 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2020-05-07 17.19 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2020-05-18 165.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2020-05-18 174.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2020-05-18 135.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2020-05-18 139.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2020-05-18 373.80 SEK/dt Kortsiktig trend

 

 

 
På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris KLS Ugglarps 2020-05-18 17.95 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris HKScan Agri 2020-05-18 16.55 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2020-05-18 12.00 DKK/kg Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2020-05-18 473.00 DKK/gris Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2020-05-18 655.00 SEK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2020-05-18 3100.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2020-05-18 3550.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2020-05-18 3675.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2020-05-18 3275.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2020-05-18 23.80 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2020-05-18 24.70 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O Scan 2020-05-18 5002.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O KLS 2020-05-18 5300.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2020-05-25 1.41 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2020-05-25 11.81 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2020-05-25 10.55 SEK/EURO Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2020-05-25 0.96 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2020-05-25 9.68 SEK/USD Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2020-05-18 0.12 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2020-05-18 -0.17 % Kortsiktig trend


Energi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2020-05-18 0.15 EURO/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2020-05-18 11.99 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2020-05-18 10.98 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2020-05-18 10.54 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2020-05-18 9471.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved, prima Företag Datum   Kurs  
Asp Mellanskog 2020-05-13 240.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2020-05-13 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2020-05-13 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norrskog 2020-05-13 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2020-05-13 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2020-05-13 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2020-05-13 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2020-05-13 340.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2020-05-13 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2020-05-13 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2020-05-13 340.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2020-05-13 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2020-05-13 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2020-05-13 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2020-05-13 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2020-05-13 315.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2020-05-13 290.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2020-05-13 340.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2020-05-13 275.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Löv Norrskog 2020-05-13 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Mellanskog 2020-05-13 510.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skogsägarna 2020-05-13 472.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2020-05-13 575.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2020-05-13 681.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norrskog 2020-05-13 669.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LRF Konsult 2020-05-13 435.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LRF Konsult 2020-05-13 265.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LRF Konsult 2020-05-13 707.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste