Marknadsinformation

Jordbruk lämnas utanför handelssamtal

I de stundande handelsavtalen mellan EU och USA ska det inte ingå jordbruksprodukter. Det framgår av Europeiska kommissionens förslag till förhandlingsdirektiv handelsförhandlingarna.

Läs mer »

 
  1. Läser in diagram
  2. Läser in diagram
  3. Läser in diagram
  4. Läser in diagram


Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Brödvete FOB Sverige EU 2018-12-13 227.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Fodervete fritt gård England 2019-01-03 17.16 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2019-01-08 214.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2019-01-07 21.19 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2019-01-03 18.02 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2019-01-08 221.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2019-01-08 228.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2019-01-08 204.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2019-01-08 223.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2019-01-08 362.40 SEK/dt Kortsiktig trend

På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris HKScan Agri 2019-01-07 14.40 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris KLS Ugglarps 2019-01-07 15.35 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2019-01-07 8.30 DKK/kg Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2019-01-07 288.00 DKK/gris Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2019-01-07 475.00 SEK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2019-01-08 2800.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2019-01-08 3250.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2019-01-08 3375.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2019-01-08 2975.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2019-01-08 23.80 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2019-01-08 24.70 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O Scan 2019-01-08 2902.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O KLS 2019-01-08 3400.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2019-01-18 1.37 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2019-01-18 11.63 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2019-01-18 10.25 SEK/€ Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2019-01-18 1.05 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2019-01-18 9.01 SEK/$ Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2019-01-08 -0.04 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2019-01-08 -0.23 % Kortsiktig trendEnergi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2019-01-08 0.50 EURO/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Biogas 50 EON 2019-01-08 12.19 SEK/l Kortsiktig trend
Diesel OKQ8 2019-01-08 12.11 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2019-01-08 11.99 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2019-01-08 10515.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved Företag Datum   Kurs  
Asp Mellanskog 2019-01-16 240.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Holmen Skog 2019-01-16 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2019-01-16 225.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2019-01-16 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norrskog 2019-01-16 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2019-01-16 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2019-01-16 310.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2019-01-16 360.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2019-01-16 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skogsägarna 2019-01-16 320.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skogsägarna 2019-01-16 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2019-01-16 300.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2019-01-16 360.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2019-01-16 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2019-01-16 270.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2019-01-16 280.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran SCA 2019-01-16 322.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2019-01-16 315.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2019-01-16 315.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2019-01-16 335.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2019-01-16 375.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Löv Norrskog 2019-01-16 260.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Mellanskog 2019-01-16 650.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skogsägarna 2019-01-16 472.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skogsägarna 2019-01-16 681.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norrskog 2019-01-16 669.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2019-01-16 635.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LRF Konsult 2019-01-16 445.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LRF Konsult 2019-01-16 256.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LRF Konsult 2019-01-16 629.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Senaste