Nu våras det för lantbruket

Krönika: Äntligen har våren kommit! Ett säkert vårtecken är att det nu är full fart ute på fälten. Hur är det möjligt att alla som har mark att bruka blir som små spralliga barn på julafton, så fort de ser den förste som ger sig ut på sina fält? Det tycker jag är härligt, för äntligen lever landsbygden igen! Det som däremot dämpar vårkänslan är det pågående kriget i Ukraina och de ännu större prisstegringar som skett sedan sist ni läste mina ord. Tänk om vi vetat då att det värsta ännu inte hänt.

 

Kommentera 0 kommentarer

Hur kommer det sig att det ofta är djur precis överallt?

Krönika: Jag har under mina ändå ganska få år i branschen (jag vet ju väldigt många som hållit på med lantbruk längre än vad jag har levt…) börjat snickra på en mental checklista inför stallbygge. Oron i världen gör ju som alla vet att prisläget är otroligt ovisst. Det jag har att komma med som framtidsspaning om just det, är ingenting som inte andra vet mycket bättre. Därför tänkte jag skriva ner min lilla checklista istället.

 

Kommentera 0 kommentarer

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera 0 kommentarer

Kräv att våra myndigheter samordnar sig!

Det finns en riktigt bra digital myndighetstjänst som underlättar för företagare. Jag tänker på verksamt.se. På ett föredömligt sätt har tjänster från Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket samlats i en tjänst. Regelbördan för lantbruksföretagare blir allt tyngre och det blir allt fler myndigheter att rapportera till. Myndighetsutövningen behöver inte vara såhär svåröverblickad och demotiverande.

Kommentera 0 kommentarer

Mer matkunskap i skolan!

Krönika: Jag har ingen koppling till lantbruk och får nog lov att kalla mig en helt vanlig ”Svensson” i grund och botten. Jag kunde ingenting om lantbruk, fårskötsel eller livsmedelstillverkning när vi tog över ett litet jordbruk i Ånge för fyra år sedan. Uppskattningsvis ungefär lika lite som gemene man. Visst, man kan inte vara bra på allting, men en sådan självklarhet som att veta hur mat blir till hade inte skadat när man tittar i backspegeln.

 

Kommentera 0 kommentarer

Äganderätten ska offras på vindkraftens altare

Riksdagen antog 2017 ett mål att 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar år 2040. Precis som på drivmedelsområdet ska Sverige gå först i denna utveckling. Målet ska nås utan kärnkraft eller utbyggnad av vattenkraft. Torv har klassats som ej förnybar och politikernas budskap om huruvida energigrödor från åkermark ska vara okej eller ej varierar mellan åren. Det blir inte många energikällor kvar att välja på. Regeringen vill nu ”lösa” det genom att försvaga äganderätten och det kommunala självbestämmandet.

 

Kommentera 0 kommentarer

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste