2021: I den bästa av märkliga världar

Förutsättningarna för lönsamhet i svenskt jordbruk ser bättre ut än på många år. Inte ens det offentliga Sveriges ointresse för svenskt jordbruks internationella konkurrenskraft och regel­förenklingar kan hålla oss helt negativa. Trots en rejält stärkt svensk krona har spannmålspriset ökat rejält i höst/vinter. Köplojaliteten för svensk mat är starkare. Tack vare pandemin och sedelpressarna, som körs så att överhettningsskydden borde slå ifrån, blir räntan lägre och lägre. 

Kommentera 0 kommentarer

Är det okej att säga grattis?

Krönika: Svensk jordbruksmark ökar i värde med över 60 procent de kommande 50 åren kopplat till klimatförändringen. Förutsättningarna för livsmedelsproduktion i Europa kommer ändras markant. Tillgång till vatten och bördig mark i Sverige kommer att vara en konkurrensfördel som påverkar åkermarkens värde när länder runt Medelhavet får allt större problem med torka. Klimatets effekter på prisnivåer runt om i Europa finns att läsa i “Climate change adaption in the agriculture sector in Europe” för den som vill förkovra sig med mer statistik inom området.

 

Kommentera 0 kommentarer

Kan glesbygden få lika generösa regler som staden?

I staden tillämpas inte strandskyddet. Där tillämpas inte ­biotopskydd och där går det vanligtvis utmärkt att bygga på åkermark. I staden skjuts rovdjur direkt och näringsämnen från avlopp tillåts breddas orenat ut i vattendrag. Det är inte utan att man ­förstår många landsbygdsbors muttrande om negativ särbehandling. Samtidigt är det stadens oförmåga att föda sig själv som är grunden för lantbrukets välgång.

 

Kommentera 0 kommentarer

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste