Djupt oroande utveckling för svenskt jordbruk

Förra året var sannolikt det mest lönsamma för svenskt jordbruk sedan EU-inträdet. Detta år ser lönsamheten ut att bli sämre, men ändå historiskt sett god. Likväl är investeringsviljan inte minst i djurhållningen låg och vi går mot minskad produktion av gris, fågel och mjölk. Hesa Fredrik bör ljuda över stad och land. Den svenska naiviteten om mervärden för hela produktionsvolymen och bibehållen produktion trots nationella särregler och nationella merkostnader, måste få ett slut.

 

Kommentera 0 kommentarer

Alla roller är viktiga i den gröna näringen

Krönika: Som agronomstudent är ny kunskap något man stöter på dagligen. Ibland har man även tid, mellan marklära och biologistudier, att stanna upp och fundera på vad ens plats som agronom är inom de gröna näringarna. Då har jag funderat en del på vad jag lär mig och varför. Framför allt har jag tänkt på vad den kunskap jag får har för roll i näringslivet när jag är klar med min utbildning. Men jag har även funderat på vilken kunskap jag inte får som agronom och som jag kommer ha stor nytta av att andra delar av arbetssektorn har. 

 

Kommentera 0 kommentarer

Vilken är vår framtida modell – diversifierad eller specialiserad?

Krönika: En belgisk poddproducent som skulle producera en podd om EU:s nya jordbrukspolitik och dess påverkan på svenska lantbruk letade efter ett mjölkföretag i norra Sverige att intervjua och vände sig till oss. Jag kände mig tveksam till att vara med då jag antog att vårt företag inte egentligen var vad de letade efter. Vi beskrev vår verksamhet – som består av både mjölk, kött, gårdsbutik, jordgubbsodling, turism och lite annat - och svarade att vi inte är ett typiskt mjölkföretag i norra Sverige och att det vore bättre om de intervjuade några som var mer representativa. Svaret vi fick förvånade mig. ”Men er gård skulle ju vara perfekt att ha med då det är vad lantbruk skulle kunna vara i framtiden – hållbara och diversifierade!”.

 

Kommentera 0 kommentarer

Låt oss prata räntor med varandra

Att driva lantbruk är extremt kapitalkrävande. Det är bland annat den ägda marken och lokalerna som spökar. I de flesta branscher är det få förunnat att kunna äga sina verksamhetsytor och sällan en förutsättning för företagandet. I lantbruket är ägande vanligt, ofta oundvikligt. Räntekostnaderna är därför vanligen en betydande post i lantbruksföretaget. Men vi talar inte så mycket om räntorna och marknaden för lantbruksfinansiering är allt annat än transparent. 

 

Kommentera 0 kommentarer

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Djupt oroande utveckling för svenskt jordbruk

Förra året var sannolikt det mest lönsamma för svenskt jordbruk sedan EU-inträdet. Detta år ser lönsamheten ut att bli sämre, men ändå historiskt sett god. Likväl är investeringsviljan inte minst i djurhållningen låg och vi går mot minskad produktion av gris, fågel och mjölk. Hesa Fredrik bör ljuda över stad och land. Den svenska naiviteten om mervärden för hela produktionsvolymen och bibehållen produktion trots nationella särregler och nationella merkostnader, måste få ett slut.

 

Kommentera