Sveriges självförsörjningsgrad är lika med noll

Krönika: Hösten har gjort entré, jag sitter vid köksbordet i min studentlägenhet och har precis hällt upp dagens första kopp kaffe. Jag startar datorn och känner mig laddad inför ännu en dag med uppsatsskrivande. Det är ju där jag är nu, på sluttampen av mina agronomstudier. Min examensuppsats är tänkt att handla om Sveriges självförsörjningsgrad. Jag vill undersöka vilka möjligheter som finns till att öka graden självförsörjning och hur det kommer sig att den är så låg i dag. Om eller när den så kallade krisen kommer ligger vi ju ganska risigt till har jag insett, och det i sig kan jag tycka är en kris. 

 

Kommentera 0 kommentarer

Ingen grön omställning i norr utan ett livskraftigt lantbruk

Krönika: Det råder Klondikestämning i norra Sverige. Den ena stora etableringen efter den andra. Det är nu det händer. Nu äntligen hamnar vår del av landet i blickfånget. Nu ska det skapas tillväxt och vi ska stå i centrum för den gröna omställningen. Här finns tillgång till grön el, stora ytor och kyla. Allt som behövs nu är fler människor i Norrbotten som kan jobba med detta, många fler. Och – vill jag flika in i diskussionen – mat!

 

Kommentera 0 kommentarer

Året då EU gav makten över maten till Putin

När priserna på spannmål rusar kommer högre pris på framför allt växtskyddsmedel som ett brev på posten. Tillverkarna kan räkna och vet precis vad till exempel en svampbehandling är värd vid ett visst vetepris. Samma logik gäller i viss utsträckning också för växtnäring, men där är priset för tillverkarnas insatsvara naturgas också tongivande. När spannmålspriserna rusar och naturgaspriset samtidigt skenar blir det en perfekt storm.

 

Kommentera 0 kommentarer

Äta bör man annars dör man

Krönika: Psykologen Maslow presenterade på 40-talet sin behovshierarki där de fysiologiska behoven är grunden för all motivation hos människan. Först när våra basbehov är tillfredsställda kan vi utvecklas som individer. Men intresset för mat är inte bara viktigt för att överleva utan även för att umgås, skapa nyfikenhet och lära om andra kulturer. Därför är det så viktigt att i tidig ålder låta barn upptäcka glädjen med mat.

 

Kommentera 0 kommentarer

Stämpelskatten viktig för jord- och skogsbruk

Replik: Som Tomas Vesterlin skriver i sin krönika har lantmäteriet fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa en generell stämpelskatteplikt för förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning, på samma sätt som vid förvärv genom exempelvis köp eller byte. Och i så fall lämna förslag med den innebörden, alternativt lämna förslag som motverkar ett kringgående av stämpelskatteplikten vid sådana förvärv.

Kommentera 0 kommentarer

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste