Hållbarhetsklivet för svenskt lantbruk

Krönika: Systematiskt miljö- och klimatarbete under 20 år med tydliga mål vad man vill åstadkomma. Hur många branscher kan berätta detta för marknaden? Jag läste nyligen igenom strategin för Greppa Näringen för perioden fram till 2027, projektet som omfattar drygt 10 000 av Sveriges livsmedelsproducenter och täcker nästan hälften av den svenska åkerarealen. Fantastiskt vilket arbete som lagts ner under åren och så rätt i tiden för de kommande årens hållbarhetsarbete.

 

Kommentera 0 kommentarer

Våga stanna upp ett tag!

Krönika: Alldeles snart är det högsäsong ute i landet med grässkörd, sprutning och innan vi vet ordet av är det dags att tröska. Precis som varje år. Högsäsong i lantbruket innebär i många fall perioder med lite för lite sömn, stress över maskiner och inte minst väder. Det är i dessa situationer som olyckor sker. ”Jag ska bara” och sen är katastrofen ett faktum. Har man tur går något bara sönder, har man otur, ja då gör man inte mer.

Kommentera 0 kommentarer

Krångliga regler bromsar miljöarbetet 

Krönika: Biotopskydd, strandskydd, vattenverksamhet, vatten­skyddsområde, naturskyddsområde, markavvattningsföretag, landskapsbildskydd, fornlämningar, häckningssäsong, lång handläggningstid, för dålig bärighet i marken, bäver, översvämmat, grannar… Ja listan är lång över tillstånd, dispenser och andra utmaningar en markägare kan behöva hantera för att få göra en miljöåtgärd. Alltså; göra något som förbättrar miljön. 

 

Kommentera 0 kommentarer

15-minutersgården

Krönika: I olika tidsepoker har stadsarkitekter försökt skapa ytor som ska tilltala människor att vistas där. I Sverige byggdes på 1950-talet ABC-städer där människor hade arbete, bostäder och centrum nära och livet kunde utspela sig på en liten yta. 70 år senare växer ett nytt begrepp fram som tog sin början i Paris, nämligen ”15-minutersstaden”. Arbete, affärer, skolor, restauranger och andra nöjen ska finnas inom 15 minuters gång- eller cykelväg från hemmet. Vad har detta med lantbruk att göra?

 

Kommentera 0 kommentarer

Om att bli en lokalist

Krönika: Under de senaste fem åren har svenskt producerade och förädlade livsmedel varit en starkt växande trend. Men nu kommer något snävare, den allra hetaste konsumenttrenden just nu är nämligen lokal mat enligt Livsmedelsföretagens konjunkturbrev i slutet av 2020. Nu har dessutom begreppet swegan (att äta bara svensk mat) fått sin lokala motsvarighet, lokalist. En lokalist är alltså en person som bara konsumerar mat gjord på råvaror som producerats i närheten. Vid den första tanken verkar det omständigt och frågan som kanske väcks först är – men kaffe då? 

 

Kommentera 0 kommentarer

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Hållbarhetsklivet för svenskt lantbruk

Krönika: Systematiskt miljö- och klimatarbete under 20 år med tydliga mål vad man vill åstadkomma. Hur många branscher kan berätta detta för marknaden? Jag läste nyligen igenom strategin för Greppa Näringen för perioden fram till 2027, projektet som omfattar drygt 10 000 av Sveriges livsmedelsproducenter och täcker nästan hälften av den svenska åkerarealen. Fantastiskt vilket arbete som lagts ner under åren och så rätt i tiden för de kommande årens hållbarhetsarbete.

 

Kommentera