På nytt jobb

Vår tjänst ”På nytt jobb” ger er möjlighet att kostnadsfritt presentera nya medarbetare. Ni är välkomna att skicka in bidrag. Vi vill helst ha ett porträttfoto, en kort text om personens nya jobb och tidigare erfarenheter samt kontaktuppgifter. Informationen mailar ni till På nytt jobb.

Er medarbeterare presenteras här på denna sida och i tidningen i mån av plats.


Joakim Hermansson

Hushållningssällskapet
Joakim har börjat sin tjänst som miljö- och vattenrådgivare på HS Konsult. Joakim kommer att arbeta med rådgivning inom vattenfrågor i jordbrukslandskapet. Tidigare har han arbetat som forskningsingenjör på SLU – Sveriges lantbruksuniversitet. Joakim är särskilt intresserad av tekniska lösningar inom jordbruket.

Sanna Krüger Persson

Hushållningssällskapet
Sanna har börjat som växtodlingsrådgivare i Örebro. Hon är utbildad mark- och växtagronom. Tidigare har hon arbetat på en växtodlingsgård i Skåne och på Växtskyddscentralen i Uppsala. Växtodling ligger Sanna närmast hjärtat men hon har även ett intresse för vattenfrågor inom lantbruket.

Helén Engström

Areal
Helén Engström är sedan 15 augusti ny på Areal i Luleå. Helén är ekonom och har cirka 20 års erfarenhet som banktjänsteman. Nu senast kommer hon från en rådgivartjänst på Handelsbanken i Luleå. Helén kommer främst att arbeta som projektledare, med deklarationer samt som mäklarassistent vid förmedling av jord- och skogsfastigheter. Helén kommer att vara verksam i hela Norrbottens län.

Birgitta Falk

Areal
Från och med den 12 augusti arbetar Birgitta Falk på Areals nyöppnade kontor i Robertsfors. Birgitta har ett förflutet på LRF Konsult där hon arbetat sedan 1983, förutom de fyra år hon arbetade på PWC. Större delen av hennes arbetsliv har ägnats åt lantbruksekonomi och sedan 2006 har hon verkat som affärsrådgivare med fokus på rådgivning mot produktionslantbruket i norra Sverige. Birgitta kommer att jobba som lantbruksekonom och affärsrådgivare på Areal.

Daniel Leanders

Areal
Den 12 augusti började Daniel Leanders på Areals nya kontor i Bollnäs, där han kommer att arbeta med fastighetsförmedling av skog och gårdar, värderingar, deklarationer samt generationsväxlingar. Daniel är 42 år, skogsmästare och registrerad fastighetsmäklare. Han kommer närmast från en tjänst på LRF Konsult där han under de senaste 17 åren arbetat som ekonom och fastighetsmäklare. Daniel kommer främst att vara verksam i södra Hälsingland.

Tomas Lusth

Areal
Tomas Lusth arbetar sedan 12 augusti på Areals nya kontor i Bollnäs. Tomas är 43 år, skoglig magister och registrerad fastighetsmäklare. De senaste 19 åren har han arbetat som fastighetsmäklare och ekonomikonsult på LRF Konsult. På Areal kommer Tomas att arbeta med fastighetsförmedling av skog och gårdar, värderingar, deklarationer samt generationsväxlingar, huvudsakligen i södra Hälsingland.

Mats Bygge

Areal
Från och med den 1 augusti är Mats Bygge vd för Areal och lämnar därmed posten som styrelseordförande. Mats har arbetat många år inom företaget och är en välkänd person, framförallt i skogliga kretsar. Vid sidan av vd-skapet kommer han även fortsättningsvis att arbeta som skattekonsult, med Areals kontor i Västerås som bas.

Henrik Malmborg

Areal
Henrik tar över posten som styrelseordförande på Areal. Han är lantmästare och auktoriserad redovisningskonsult och har arbetat många år inom Areal.

Hannes Malmgren

Movipro
Hannes är 24 år och är ny medarbetare på Movipro Lantbruksmaskiner AB, Sösdala. Efter teknikerprogrammet på gymnasiet kompletterade han med kurser i ekonomi, teknik och entreprenörskap. Närmast kommer han från Autoropa där han bland annat jobbade med säljsupport, leveranser av prestigebilar samt logistik i utställningshallar. Efter utbildning på Cimbria Akademin i Thisted arbetar han nu på Movipro.

 

Senaste